nzs.szczecin.pl

Praca licencjacka administracja

Licencjat, czyli potoczna nazwa na pierwszą pracę dyplomową, to zwarty i kompletny tekst o objętości około 40 stron. Zawiera podstawowe tezy i założenia badanego problemu oraz opisuje wybraną tematykę w oparciu o odpowiednio dobrane źródła. Prace licencjackie z administracji nie muszą przynosić odkrywczych rozwiązań. Ich napisanie, a potem obrona, ma świadczyć o tym, że absolwent potrafi operować nabytą w trakcie studiów wiedzą na temat polityki organizacyjnej Polski i Unii Europejskiej.

Praca licencjacka z administracji - przykładowa tematyka

Tego typu teksty skupiają się na następujących zagadnieniach:

  • prawoznawstwo i postępowanie sądowo-administracyjne
  • organizacja i zarządzanie sektorem publicznym
  • projekty unijne
  • polityka społeczna
  • konstytucyjne jednostki organizacyjne
  • działanie i zakres działań urzędów państwowych

Są to tylko wybrane tematy, które warto poruszyć. Rozsądną opcją jest wybranie tematyki w oparciu o konsultację z ekspertem.

Odpowiedni układ pracy

W pracy licencjackiej liczy się także określony układ, czyli zwarta struktura kompozycyjna, charakterystyczna dla wszystkich prac dyplomowych. Taki tekst musi więc posiadać: stronę tytułową oraz spis treści, rozdziały teoretyczne i praktyczne, wstęp i zakończenie, a także bibliografię wraz z ewentualnymi załącznikami (np. spis rysunków).

Dbanie o przejrzysty i poprawny układ to pierwszy krok w stronę tego, by praca została zaakceptowana i dopuszczona do obrony. Warto więc poświęcić temu trochę czasu.


Twój Redaktor
Skrytka pocztowa 220
30-960 Kraków
tel. 733 223 358

Copyright © nzs.szczecin.pl 2019